Descriere

Școala Doctorală “Didactică. Tradiție. Inovație, Dezvoltare”, una din numeroasele școli doctorale oferite de Universitatea Babeș-Bolyai, aparținând Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, realizează cercetări avansate și pregătește cercetători în domeniul Științele Educației. Temele de cercetare tratează aspecte inovatoare privind predarea diferitelor discipline școlare. Prin activitățile sale, școala doctorală aduce o contribuție consistentă la cercetarea națională și internațională din domeniul științelor educației. Rezultatele cercetărilor științifice ale doctoranzilor sunt publicate în reviste și lucrări de conferință recunoscute de comunitatea academică.

Scopul programului de studii doctorale oferit de școala doctorală "Didactica Tradiție, Dezvoltare, Inovație" este acela de a forma absolvenți care sunt recunoscuți pentru nivelul lor ridicat de cunoștințe, de inovație și creativitate didactică și sunt competenți în realizarea transferului rezultatelor cercetărilor în practică. Doctoranzii sunt pregătiți să devină specialiști în politici publice, în implementarea unor programe de formare eficiente, în elaborarea de ghiduri de bună practică și a unor produse cu valoare socială sau comercială.

Școala doctorală organizează anual o conferință internațională a doctoranzilor oferindu-le posibilitatea de a-și prezenta cercetările și a schimba informații cu colegi doctoranzi care abordează problematici conexe. În același timp studenții-doctoranzi sunt încurajați în mod constant să participe la conferințe internaționale din România și din străinătate. Doctoranzii pot participa și la programul de mobilitate Erasmus +, având posibilitatea de a studia la o universitate din străinătate. Școala doctorală are colaborări cu școli doctorale din alte universități.