Doctorat

Contracte de studii

La īnceputul studiilor doctorale se completează și semnează Contractul de studii și Planul studiilor universitare de doctorat (aceste documente se actualizează anual).

Discipline studiate 

Următoarele discipline se studiează īn anul 1 semestrul 1 al studiilor doctorale (Planul de īnvățămānt):

Nr. crt.

 

Denumirea disciplinei

Titular de curs

1.

DIDACTICA azi: aprofundări, dezvoltări și direcții de cercetare

Prof. univ. dr.  habil. Ciascai Liliana

2.

Principii și practici īn proiectarea cercetării educaţionale

Prof. univ. dr. habil. Zsoldos-Marchiş Iuliana

3.

Metode de cercetare calitativă și cantitativă īn educație

Prof. univ. dr. habil. Dulamă Maria-Eliza

4.       

Etică și integritate academică

Conf. univ. dr. habil. Opriș Dorin

 

Teza de doctorat

Rezultatele cercetării realizate pe parcursul studiilor doctorale se redactează īntr-o teză de doctorat urmărind standardele de elaborare a tezei de doctorat.